Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

  Informace jak a v jakém rozsahu nakládáme (Roman Lukeš, Ič. 04159471, sídlo Pardubická 796/2, 104 00  Praha 10) s Vašimi osobními daty, která jste nám poskytli, většinou formou vložení do systému při objednávání přes e-shop www.lakyho-chilli.cz 

    Veškeré údaje o všech našich zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů včetně nařízení GDPR. Veškeré údaje získané od zákazníků jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a nejsou poskytovány třetím osobám.
  Bez výslovného souhlasu zákazníků je nakládáno s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a  v § 5 odst. 6. Výjimku představují pouze externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v takovém rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží. Pokud jsou Vaše data vytištěna, je to pouze z důvodů nutných k vyřízení Vašich požadavků, jsou uchovávána pouze po nutnou dobu a poté bezpečně skartována. 
   Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob. Elektronické adresy zákazníků, mohou být využívány pro účely zasílání propagačních materiálů všem neregistrovaným zákazníkům, kteří s tím odesláním objednávky souhlasí, veškerá korespondence není nikdy odesílána hromadně, ale pouze jednotlivě, aby nedošlo ke sdílení kontaktů mezi příjemci. Registrovaní uživatelé mají možnost si při registraci zvolit možnost zakázat zasílání novinek a propagačních materiálů. Na Vaši žádost Vám můžeme Vaše data  poskytnout ke kontrole, nebo je trvale vymazat, Pro vymazání Vašich údajů nás prosím kontaktujte e-mailem lakyho-chilli@seznam.cz, nebo na telefonním čísle +420 605 256 088. Na splnění těchto žádostí si pouze vymezujeme 14 denní lhůtu.

 Všechna data, která nám poskytujete s vědomím a důvěrou, jsou, vždy byla a i nadále budou uchovávána na zabezpečeném a silným heslem šifrovaném serveru a zálohována na heslem zabezpečený a bezpečně uložený externí disk. Všichni kdo s Vašimi daty nakládají a přicházejí s nimi do kontaktu naši pracovníci, kteří přijdou do kontaktu s Vašimi daty, s nimi nakládají s největší možnou opatrností a diskrétností.

Pokud jsou vaše data nutné tisknout na objednávkový list, jsou uchovávány pouze po dobu nezbytnou pro vyřízení Vaší objednávky, nebo Vašeho dotazu a následně jsou likvidovány skartovacím strojem, který zabrání jakékoliv pozdější čitelnosti Vašich údajů.

 - Poskytování osobních údajů třetím stranám

 Prohlašujeme, že Vaše osobní údaje v žádném případě nikdy nebyli, nejsou a nebudou poskytovány třetím stranám.

Výjimkou jsou objednávky, které na Vaše přání zasíláme dopravními společnosti (Zásilkovna, GLS apod... pokud si objednávku přejete zaslat na dobírku, nebo obchodním balíkem při platbě fakturou předem. Dopravní společnosti poskytujeme pouze nezbytně nutné údaje, tak aby Vám mohl být balík doručen.

Jedná se pouze a výhradně o údaje - jméno a příjmení (popřípadě název firmy), adresa na kterou má být balík doručen, telefonní kontakt a e-mailová adresa pro snadnější komunikaci s řidičem.

     -Právo k náhledu nebo výmaz

 Na Vaši žádost je možné poskytnout ke kontrole, úpravě, nebo k trvalému vymazání veškerá data, která jste nám s důvěrou svěřili. Pouze si vyhrazujeme na splnění těchto úkonů 14 denní lhůtu od data podání Vaší žádosti.