Obch. a reklam. podmínky

Níže popsané obchodní podmínky platí pro nákupy v internetovém obchodě lakyho-chilli.cz, provozovatel těchto stránek je: Roman Lukeš, Pardubická 796/2 104 00 Praha 22, IČ: 04159471

 1. Veškeré objednávky se po odeslání stávají závaznými. Zákazník jejich odesláním potvrzuje, že se s pravidly obchodu seznámil a souhlasí s nimi, včetně reklamačního řádu, dodacích podmínek, podmínek plateb i s ustanovením o ochraně osobních údajů.
 2. Do objednávkového formuláře ve svém vlastním zájmu uvádějte své údaje přesně a pravdivě. Přijetí objednávky Vám bude potvrzeno na uvedenou e-mailovou adresu, kde máte možnost si své údaje, cenu a rozsah dodávky ještě zkontrolovat. Pokud naleznete nějakou chybu, nebo nejasnost, neprodleně nás o této skutečnosti informujte e-mailem, nebo na uvedené telefonní číslo
 3. Pokud dojde ke změně cen mezi odesláním a vyřízením Vaší objednávky, platí cena z odeslané objednávky.
 4. Pro ujasnění nepřesností, nebo ověření Vámi zadaných údajů můžete být od nás telefonicky kontaktováni.
 5. Odesláním objednávky uzavíráte kupní smlouvu, čímž souhlasíte se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v objednávkovém nebo registračním formuláři správcem Romanem Lukešem, se sídlem: Pardubická 796/2, 104 00 Praha 22, IČ.: 04159471 popřípadě jím pověřenou osobou (jeho zaměstnancem) pro níže vypsané účely. Tento souhlas udělujete pro veškeré údaje uvedené v tomto formuláři, a to po celou dobu pěti let ode dne udělení souhlasu (odeslání objednávkového, nebo registračního formuláře). Zároveň jste si vědom/a svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

  Účel zpracování osobních údajů

  V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou veškeré údaje které uvedete v kontaktním nebo objednacím formuláři zpracovávány a shromažďovány výhradně za účelem zasílání obchodních sdělení subjektu údajů prostřednictvím elektronických prostředků a to dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti do doby, kdy subjekt údajů přímo jasně a účinně pošle správci informaci, že si již dále nepřeje, aby mu tyto obchodní informace byli správcem nadále zasílány. Maximální délka uchování údajů činí pět let.

Dodací podmínky

 1. Zboží bude dodáno na „Dodací adresu“ uvedenou v odeslané a potvrzené objednávce. Při objednání si můžete vybrat mezi dodáním přepravní společností GLS, nebo Zásilkovnou. Cena dopravného bude připočítána automaticky do ceny zásilky. Ceny dopravy naleznete v záložce Jak nakupovat
 2. Zboží lze po telefonické, nebo e-mailové domluvě možno také vyzvednout na adrese Budějovická 72, 140 00 Praha 5. Bez této domluvy není možné zásilku převzít. Tato částečně omezená služba je zdarma.
 3.  
 4. Upozorňujeme, že výše poštovného závisí na celkové váze objednaného zboží

Výměna zboží:
Zakoupené, nepoužité a neporušené zboží včetně prodejního obalu je možné vyměnit pouze po předchozí domluvě prostřednictvím e-mailu, nebo telefonického hovoru a to ve lhůtě 14-ti dnů od doručení.

Platební podmínky:

Platbu za objednané zboží lze provést:

 1. Bankovním převodem na uvedené číslo účtu. Zboží bude odesláno po přijetí částky na náš bankovní účet. Platební údaje Vám přijdou s potvrzením objednávky e-mailem.
 2. Dobírkou, platíte přepravci při převzetí zboží. Tento typ platby je účtován dle sazebníku přepravní společnosti. Cenu dobírkové platby naleznete v záložce Jak nakupovat
 3. Hotově při osobním převzetí.
 4. Přes bránu GoPay, na zavedení této možnosti se zatím pracuje a momentálně není aktivní

Reklamace

 1. Kupující na sebe bere povinnost prohlédnout neporušenost obalu ihned při převzetí od přepravní společnosti a v případě poškození ihned zkontrolovat neporušenost obsahu a případně reklamovat u zástupce (řidiče) této společnosti. Pokud je obal v pořádku, je nutné bez odkladu v co nejkratším termínu zkontrolovat dodané zboží a zda bylo dodáno správné (objednané) zboží a v objednaném množství. Pokud v pořádku není ihned (nebo v co nejkratším termínu) o této skutečnosti informovat prodávajícího, s uvedením nedostatků.
 2. Prodávající neručí za to, zda dodané zboží vyhovuje účelu, ke kterému bude kupujícím použito. Kupující je odpovědný za způsob uskladnění zboží a jeho správné používání.
 3. Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit u prodávajícího písemně (e-mailem). Je nutné uvést povahu zjištěné vady, její rozsah a jak se projevuje. Tato oznámení je nutné zaslat poštou, nebo e-mailem na uvedené kontakty prodávajícího:

Záruka vrácení peněz

V souladu s novelou č. 367/2000 Sb. zákona 40/1964 Sb. Občanského zákoníku o spotřebitelských smlouvách poskytuje prodávající následující záruky vrácení peněz, pokud z jakýchkoliv důvodů nebudete se zbožím spokojeni. Kupujícím však musí být soukromá osoba, na firmy (nakupující s uvedeným IČ.) se toto ustanovení zákona nevztahuje. Pokud nebudete se zbožím spokojeni, máte možnost ho do 14 dnů od převzetí i bez udání důvodu vrátit. Tato záruka však platí jen při dodání přes třetí osobu (dopravce), kdy nemáte možnost si zboží před zaplacením prohlédnout. Zboží musí být nepoužité, neporušené a včetně původního „prodejního“ obalu. Se zbožím je kupující povinen odeslat i prodejní doklad nebo fakturu, případně bonusy podmíněné nákupem vraceného zboží. Výše vrácené částky bude rovna částce na prodejním dokladu, včetně uplatněných slev, nikoliv podle aktuální ceny v internetovém obchodě a to bez účtované dopravy. Spotřebitel nemůže podle odstavce 7, novely Občanského zákoníku č. 367/2000 od kupní smlouvy odstoupit pokud se jedná o dodávku zboží upraveného dle přání zákazníka, nebo zboží které rychle podléhá zkáze, opotřebení, nebo zastarání.

Postup při vracení /peněz:

1. kontaktovat prodávajícího (e-mailem, telefonicky) a dohodnout s ním formu odeslání, v opačném případě bude zboží zasláno odesílateli zpět na jeho náklady, případně nebude vůbec přijato.

2. Zboží, které splňuje uvedené podmínky, zabalit a do 14 dnů od obdržení zásilky odeslat spolu s původními prodejními obaly a doklady na adresu uvedenou v kontaktech prodejce jako „dodací“. Zboží poslané na dobírku, nebude přijato zboží poslané na dobírku, nebude přijato.  3. Zboží musí být zabaleno tak, aby nemohlo dojít k jeho poškození vlivem dopravy a běžné manipulace;
4. Peníze budou vráceny po kontrole stavu a kompletnosti zboží, převodem na účet uvedený kupujícím. Zaslání peněz zpět bude uskutečněno do 14 dnů od převzetí zásilky prodejcem.


Storno objednávky prodávajícím

Prodejce si vyhrazuje právo stornovat objednávku nebo její část v případě, že se
nabízené zboží již nevyrábí, nedodává, nebo se nějakým významným způsobem změnila jeho povaha, důležitá vlastnost, nebo jeho cena. V takovém případě je prodejce povinen neprodleně kontaktovat kupujícího o vzniklé situaci ho informovat a dohodnout řešení situace. Pokud již došlo k částečné, nebo celé úhradě kupní ceny, bude tato částka neprodleně vrácena na účet kupujícího.